Romany Dijkstra

Advocaat

Oplossinggericht juriste
in handels- en vastgoedzaken

Vastgoed | Goederenrecht | Verbintenissrecht | Intellectueel Eigendomsrecht

Romany heeft ervaring opgedaan in een groot aantal rechtsgebieden, maar houdt zich bij Aardema Van Boetzelaer Advocaten met name bezig met handelszaken en vastgoed. Zij adviseert en procedeert in zaken met betrekking tot bouw- en huurrecht, goederen- en verbintenissenrecht en intellectueel eigendomsrecht. Romany staat zowel ondernemingen als particulieren, zowel aannemers als opdrachtgevers en zowel huurders als verhuurders bij.

Praktijkvoorbeelden

Geschil eigendom / verjaringskwesties

Recent heeft Romany een tweetal procedures gevoerd met betrekking tot eigendom van een perceel grond door verjaring en een geschil met betrekking tot verkrijging van een erfdienstbaarheid door middel van verjaring.

Bouwrecht

Romany is betrokken bij verschillende procedures tussen bouwbedrijven en opdrachtgevers over diverse aspecten van koop-/aannemingsovereenkomsten van nieuwbouwwoningen.

Contractenrecht

Een geschil tussen twee consumenten en een hypotheekadviseur in verband met een onjuist hypotheekadvies.

Telefoon
+31(0)513 657980 

E-mail

dijkstra@avblegal.nl

Opleiding

  • Rijksuniversiteit Groningen (Bedrijfsrecht), advocaat sinds 2009

Werkhistorie

Advocaat sinds 2009, eerst als stagiair en vervolgens als medewerker bij Trip advocaten & Notarissen. Sinds 2019 verbonden aan Aardema Van Boetzelaer Advocaten.

Telefoon
+31(0)513 657980