Juridische Informatie

Aardema van Boetzelaer Advocaten B.V. (April 2022)

Bezoekadres:

K.R. Poststraat 100-5
8441 ER HEERENVEEN

Postadres:

Postbus 624
8440 AP HEERENVEEN
T +31 (0) 513 657 980
F +31 (0) 513 657 981

www.avblegal.nl
info@avblegal.nl
KvK-nummer: 72056088
BTW-nummer: NL858967005B01

Dienstverlening en beroepsorganisatie

Aardema Van Boetzelaer Advocaten B.V. levert juridische diensten op het gebied van civiel- en publiekrecht, waaronder advisering en procesvoering. De advocaten van Aardema Van Boetzelaer Advocaten B.V. zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn onderworpen aan de beroepsregels van de Orde. De adresgegevens van de Orde van Advocaten zijn hieronder opgenomen.

Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
T +31 70 335 35 35
www.advocatenorde.nl
info@advocatenorde.nl

De wet- en regelgeving, inclusief beroepsregels, die op advocaten van toepassing zijn, zijn beschikbaar op de website van de Orde van Advocaten. Aardema Van Boetzelaer Advocaten B.V. is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Zie voor meer informatie de website van het Bureau Financieel Toezicht.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten van Aardema Van Boetzelaer Advocaten B.V. zijn verzekerd onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via HDI Global Specialty SE, the Netherlands, Postbus 925, 3000 AX  Rotterdam, die voldoet aan de eisen van de Orde van Advocaten.