Rolf Woltinge

Advocaat

Brede focus binnen het civiele en vennootschapsrecht

Goederenrecht | Bouwrecht | Ondernemingsrecht

Rolf is in 2020 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft gedurende en na zijn studie ruime juridische praktijkervaring opgedaan. Als advocaat voert Rolf een inhoudelijk brede praktijk, die zich met name richt op het goederen- en contractenrecht (waaronder het vastgoedrecht), huurrecht en ondernemingsrecht. Daarbinnen adviseert Rolf zowel commerciële als particuliere cliënten en procedeert hij indien nodig.

Praktijkvoorbeelden

Schadevergoedingsvordering aannemingsovereenkomst

Recent heeft Rolf voor een cliënt geprocedeerd inzake een schadevergoedingsvordering tegen een aannemer wegens de ondeugdelijke aanleg van verschillende vloeren in een bedrijfspand.

Boeteclausule vastgoedtransactie

Rolf heeft samen met kantoorgenoot Han de Lange met succes voor een cliënte een procedure gevoerd omtrent betaling van een contractuele boete bij de niet-nakoming van een koopovereenkomst van een beleggingspand met een waarde van enkele miljoenen euro’s .

Adviseren en procederen in huurgeschillen

Rolf adviseert en procedeert voor diverse huurders en verhuurders (ontbindings- en ontruimingsgeschillen, geschillen over het bestaan en/of de kwalificatie van huurovereenkomsten).

Schadevergoedingsvordering distributieovereenkomst

In zijn praktijk heeft Rolf recent een ontbindings- en schadevergoedingsprocedure gevoerd met betrekking tot een distributieovereenkomst (tussen meerdere internationale partijen).

Opstellen contracten en algemene voorwaarden

Rolf heeft de nodige ervaring met het opstellen van (koop)contracten en algemene voorwaarden.

Optreden in faillissementskwestie

Meerdere cliënten zijn door Rolf bijgestaan in faillissementssituaties, zowel aan de zijde van schuldeisers als schuldenaars (of als derde betrokkene).

Telefoon
+31(0)513 657980 

E-mail

woltinge@avblegal.nl

Opleiding

  • Rijksuniversiteit Groningen; master Nederlands recht (specialisaties Privaatrecht & Ondernemingsrecht)

Werkhistorie

Advocaat bij kantoor sinds 2021

Telefoon
+31(0)513 657980