De focus van de praktijk van Wessel van Boetzelaer ligt op het gebied van vastgoed in brede zin. Hij is gespecialiseerd in het geven van advies over en het voeren van procedures op het gebied van bouwrecht, staatssteun, projectontwikkeling, aanbestedingsrecht en ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het opstellen van en adviseren over internationale contracten. Wessel heeft zich bovendien gespecialiseerd in funderingsproblematiek.

Tot de klantenkring van Wessel behoren gemeenten, aannemers, corporaties, projectontwikkelaars en meerdere ondernemers in de techniek.


Tel: +31 (0)513 65 79 80 | E-mail: boetzelaer@avblegal.nl

Recente Werkzaamheden

  • Adviseren van gemeente op het gebied van eventueel verboden staatssteun aan exploitatiestichting
  • Arbitragezaak classificatie ontgraven bodemslib op grond van Nota Waterhuishouding
  • Advisering aan ontwikkelaar en corporatie inzake contractvorming energiecentrale alsmede structurering huur- en koop grootschalig appartementencomplex met commerciële ruimten, zwembad en fitnessruimte.
  • Meerdere financiële herstructureringen (commerciële) vastgoedontwikkelaars.
  • Civiele procedure ten behoeve van ontwikkeltraject vastontwikkelaar inzake erfdienstbaarheden / verjaring.
  • Diverse arbitragezaken bouw, techniek en grootschalige bodemsaneringen.

Opleiding

Rijksuniversiteit Groningen (privaatrecht / ondernemingsrecht), Grotius Onroerend Goedrecht (post academische opleiding voor vastgoed juristen), bestuurslid van het Kennis Centrum Aanpak Funderingstechniek (http://www.kcaf.nl )

Advocaat Sinds

1995

Werkzaam geweest bij

grotere advocatenkantoren in Rotterdam, Aruba en Leeuwarden. Medeoprichter van het kantoor in 2006.

Talen

Engels, Duits