Erik Bosscher

Advocaat

Een scherpzinnige jurist met een brede praktijk

Arbeidsrecht | Bouwrecht | Vennootschapsrecht | Insolventie en herstructurering

De praktijk van Erik bestrijkt het vlak van arbeidsrecht, verbintenissenrecht en vraagstukken op het gebied van vastgoed. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals reorganisaties en ontslag, en bouwrecht. Hij procedeert veelvuldig over de vraag of een werk goed is uitgevoerd. Tevens houdt hij zich bezig met vraagstukken op het gebied van verbintenissenrecht en ondernemingsrecht. Tot de klantenkring van Erik behoren bouwondernemingen en woningcorporaties. Erik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: arbeidsrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Praktijkvoorbeelden

Arbeidsrecht / reorganisatie

Erik heeft in zijn (recente) praktijk met succes diverse grote reorganisaties voor bouwbedrijven en woningcorporaties mogen verzorgen.

Arbeidsrecht / ontbinding

Recent heeft Erik een spraakmakende ontslagprocedure gevoerd waarbij een titulair bestuurder is ontslagen wegens oneigenlijke promotie met exorbitant salaris en strijdigheid met het directiestatuut.

Arbeidsrecht / CAO

Ten behoeve van een internationale bouwonderneming een voor haar met succes gevoerde procedure tegen een vakbond over de uitleg van de CAO Bouwnijverheid.

Bouwrecht / UAV / UAV-GC / Arbitrageprocedures

Erik heeft in opdracht van diverse gemeenten met succes over de kwaliteit van uitvoering van infrawerken (wegaanleg/riolering) geprocedeerd bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.

Bouwrecht

Erik procedeert regelmatig over geschillen over aan- en verkoop van vastgoedobjecten (non-conformiteit) en heeft recent bij de rechtbank met succes een geschil over meerwerk tussen een hoofd- en onderaannemer uitgeprocedeerd.

Vennootschapsrecht

Met regelmaat verleent Erik rechtsbijstand bij aandeelhoudersconflicten en adviseert hij cliënten over bijvoorbeeld de inhoud van aandeelhoudersovereenkomsten en de uitleg van de statuten van de vennootschap

Telefoon
+31(0)513 657980 

E-mail
 
bosscher@avblegal.nl

Opleiding

  • Rijksuniversiteit Groningen (privaatrecht / ondernemingsrecht)

  • Leergang Insolventierecht (postacademische opleiding Rijksuniversiteit Groningen)

  • Grotius Onroerend Goedrecht (postacademische opleiding voor vastgoedjuristen)

  • Grotius Arbeidsrecht (postacademische opleiding voor arbeidsrechtjuristen)

Werkhistorie

Advocaat sinds 2002. Van 1998 tot 2010 bij Dommerholt Advocaten, vanaf 2007 advocaat bij Aardema Van Boetzelaer Advocaten.

Telefoon
+31(0)513 657980