Derek Sietses

Advocaat | Partner

Sparringpartner voor overheden, ontwikkelaars en non-profitorganisaties

Overheidsaansprakelijkheidsrecht | Bestuursrecht | Omgevingsrecht

Derek is gespecialiseerd in het procederen en adviseren op het grensvlak van publiek- en privaatrecht, algemeen bestuursrecht (waaronder handhaving en subsidies), omgevingsrecht en contracten met de overheid. Hij heeft uitgebreide ervaring in complexe, vaak politiek gevoelige dossiers, als huisadvocaat aan de zijde van decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten) maar ook als advocaat van marktpartijen en non-profitorganisaties. Derek werkt op een doelmatige, strategische en praktische manier en gelooft in een aanpak waarbij een zaak niet alleen vanuit een juridisch oogpunt wordt benaderd, maar waarbij ook de economische en maatschappelijke aspecten worden meegewogen. Derek is naast zijn werk als advocaat als docent bestuursrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, auteur van de SDU Kennisbank Bestuursrecht en ook annoteert hij regelmatig uitspraken in juridische vaktijdschriften, zoals ABJM en O&A.

Praktijkvoorbeelden

Ondeugdelijke besluitvorming

Derek heeft recent met succes de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van het besluit van de minister tot schorsing en intrekking van de toelating van het voertuig Stint afgerond.

Wind- en zonneparken

Derek adviseert diverse (landelijk actieve) ontwikkelaars en overheden inzake zonne- en windparken. Het betreft een breed juridisch scala, van gebiedsontwikkeling tot planschadeprocedures.

Gebiedsontwikkeling

Derek verleent strategisch-juridisch advies en bijstand in diverse gebiedsontwikkelingen en op meerdere onderdelen, zoals vergunningenprocedures, leges en het onderhandelen bij en opstellen van anterieure overeenkomsten.

Schadeprocedures

Door Derek is namens een windpark een aansprakelijkheidsprocedure tegen een gemeente gevoerd, inclusief een bestuursrechtelijke procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak tegen een besluit tot weigering van het betrokken bestemmingsplan.

Non-profit

Advisering van diverse non-profit organisaties in subsidierechtelijke vraagstukken maken deel uit van de praktijk van Derek.

Telefoon
+31(0)513 657980 

E-mail

sietses@avblegal.nl

Opleiding

  • Rijksuniversiteit Groningen (Privaatrecht & Staats- en bestuursrecht)

  • Law Firm School (2014)

Werkhistorie

Advocaat-medewerker bij Stibbe te Amsterdam, advocaat / partner bij ENVIR Advocaten te Amsterdam / Leeuwarden. Sinds 2022 partner bij kantoor.

Telefoon
+31(0)513 657980