Anne marie Pesman

Advocaat

Betrokken, creatief
en ondernemend

Zakelijk recht | Ondernemingsrecht | Huurrecht | Verbintenissenrecht

Anne Marie Pesman is werkzaam op het gebied van vastgoed en handelszaken. Het accent van haar praktijk ligt op het huurrecht, met betrekking tot zowel woon-als bedrijfsruimten. Ook houdt zij zich bezig met vraagstukken op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en bouwrecht. Tot de klantenkring van Anne Marie behoren niet alleen woningcorporaties en ondernemingen, maar ook particulieren.

Praktijkvoorbeelden

Anne Marie adviseert recreatieondernemers omtrent de herstructurering en kwaliteitsverbetering van hun vakantieparken. Zo adviseert zij over de mogelijkheden om tot beëindiging te komen van huurovereenkomsten, over het sluiten van de benodigde contracten met de bij recreatieparken betrokken partijen, maar ook over het bestuursrechtelijke aspect van de herstructurering.

Funderingsproblematiek

Ons kantoor krijgt vanuit de betrokkenheid bij het KCAF veel vragen op het gebied van funderingsproblematiek. Anne Marie adviseert cliënten over hun rechtspositie en over de te nemen stappen in het proces om tot herstel van de fundering te komen, of om dit herstel juist uit te kunnen stellen en daarbij in overeenstemming te komen met de betrokken partijen.

Contractvorming en advisering

Anne Marie heeft juridische expertise in het opstellen van voor ondernemers relevante contracten met betrekking tot leaseovereenkomsten, koop en verhuur van onroerend goed, contracten voor de levering van producten of diensten en zo verder. Daarnaast adviseert zij haar cliënten over juridische vragen over reeds gesloten contracten, algemene voorwaarden en over hun rechtspositie en de mogelijke oplossingen voor problemen waar zij tegenaan lopen.

Woningcorporaties

Ons kantoor adviseert vele woningcorporaties, gevestigd door het hele land. Het betreft hier nagenoeg ieder juridisch vraagstuk waar woningcorporaties mee te maken krijgen. Dit werk is een belangrijk onderdeel van de praktijk van Anne Marie. Zij is ervaren in het opstellen van complexere (huur)contracten, de advisering over de implementatie van wetswijzigingen, zoals de herziene Woningwet. Ook voert zij voor woningcorporaties gerechtelijke procedures over uiteenlopende (huur)kwesties.

Vastgoed

Ook met commercieel vastgoed is Anne Marie vertrouwd. Bijvoorbeeld beëindigings-en ontbindingsgeschillen met betrekking tot bedrijfsmatig onroerend goed, adviezen over (huur)contracten en geschillen inzake aan- en verkoop van vastgoedobjecten. Civiele procedures ter zake de bemiddelingsovereenkomst en bijvoorbeeld (meerwerk)geschillen in bouwkwesties.

Telefoon
+31(0)513 657980 

E-mail

pesman@avblegal.nl

Opleiding

  • Universiteit van Amsterdam; master Privaatrecht / master International Public Law

Werkhistorie

Advocaat sinds 2014, eerst bij Yspeert advocaten, sinds 2016 verbonden aan Aardema Van Boetzelaer Advocaten.

Telefoon
+31(0)513 657980