We ondersteunen overheidsorganen en andere belanghebbenden op het punt van staatssteun. Dit veelal op de achtergrond.

Gemeentes wensen in bepaalde situaties voorzieningen voor de gemeenschap te creëren of te behouden, zoals sportcomplexen. In deze gevallen willen zij overeenkomsten sluiten met stichtingen die tot doel hebben zo’n voorziening te exploiteren of in de lucht te houden. Dat gaat vaak gepaard met een hele lage huursom of een geldstroom richting zo’n stichting. Daarbij ontstaat al snel het risico dat er sprake is van staatssteun of zelfs verboden staatssteun met alle gevolgen van dien. Dat laatste moet voorkomen worden. Regelmatig wordt ons advies gevraagd over dergelijke afspraken met marktpartijen.