Door omstandigheden kunnen ondernemingen in zwaar weer terecht komen; de inkomsten zijn onvoldoende om de kosten te dragen. Dat kan leiden tot de noodzaak om de activiteiten te herstructureren en gesprekken aan te gaan met bank, crediteuren en personeel. De conclusie kan ook zijn dat een faillissement onvermijdelijk is. Een goed geregisseerd faillissement kan echter de opmaat zijn voor een doorstart.

Het kantoor staat veel betrokkenen in het insolventiespectrum bij: ondernemers, ontwikkelaars / (GWW), aannemers, gemeenten, woningbouwcorporaties en financiële instellingen vanuit hun positie als ondernemer/bestuurder of crediteur. Wij ondersteunen hen bij alle juridische aspecten van insolventie. Denk hierbij ook aan (het voorkomen van) bestuurdersaansprakelijkheid en/of zogenaamd paulianeus handelen (benadeling van de crediteuren).

• Reorganisatie
• Herstructurering
• Sanering
• (her)Financiering en zekerheden
• Faillissementsrecht
• Zekerheden / beslag en executierecht
• Pandrecht / hypotheek
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Ondernemingsrecht