Het kantoor adviseert diverse stakeholders zoals commerciële beleggers, vastgoedontwikkelaars, aannemers, overheden en architecten bij kleine en grootschalige bouw- infra en ontwikkelprojecten, soms met een complex karakter. In de loop der jaren hebben wij diepgaande kennis opgedaan van uw bedrijfstak en de diverse rollen van ketenpartners.

Daardoor kunnen onze bouwrechtadvocaten sneller ter zake komen. Als er een discussie is over een werk, gaan we het liefst met u ter plekke kijken. Een probleem is immers niet alleen van papier. En die enkele keer, als het gevraagde technische inzicht ons een brug te ver is, schakelen wij deskundigen in om gezamenlijk de meest effectieve koers te bepalen.

Wij worden betrokken bij het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, projectontwikkelingsovereenkomsten, etc. en bij het procederen over de uitleg daarvan. Ook worden wij betrokken bij arbitrageprocedures over uitvoeringsgeschillen. Wij zijn bekend met:

  • RAW / STABU
  • UAV 2012
  • UAV GC
  • DBFMO
  • DNR
  • Geschillen Raad van Arbitrage voor de Bouw
  • Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
  • Project- en gebiedsontwikkeling