Bijna iedereen heeft te maken met arbeidsrecht. Dit als werkgever dan wel als werknemer. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Werknemers, veelal in een bestuurlijke of leidinggevende positie, als zij noodgedwongen hun positie moeten verlaten. Werkgevers als het helaas noodzakelijk is om te reorganiseren (collectief ontslag) of om afscheid te nemen van een werknemer (individueel ontslag).

Reorganisaties zijn tijdrovende trajecten waarbij het gehele traject van start tot finish wordt doorlopen en waarbij met meerdere partijen tot goede afspraken moet worden gekomen zoals met het UWV, de Ondernemingsraad, vakbonden en individuele werknemers. Individuele ontslagzaken staan en vallen met een compleet dossier.

Ons kantoor helpt werkgevers met onze ruime ervaring op het gebied van arbeidsconflicten en (grootschalige) reorganisaties, met name bij woningcorporaties en in de bouwbranche. Wij worden veelvuldig betrokken bij de contractvorming en geschilbeslechting op alle voorkomende terreinen van het arbeidsrecht. Onze arbeidsrechtadvocaat heeft de Grotiusopleiding Arbeidsrecht voltooid, is lid van Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en kan u dus professioneel bijstaan in het arbeidsrecht.

Wij zijn vertrouwd met:

  • Contractvorming
  • CAO
  • Ondernemingsraadbesluiten (advies / goedkeuring)
  • (grootschalige) reorganisaties
  • Sociaal plan / afstemming vakbonden
  • Ontbinding arbeidsovereenkomst
  • Ontslagvergunningtrajecten