Agnes is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht.

Binnen haar praktijk ligt de nadruk op de ruimtelijke ordening en milieu, het overheidsprivaatrecht en het verbintenissenrecht. Met haar jarenlange ervaring binnen de overheid, kent zij de weg binnen het bestuursrecht en binnen overheidsorganisaties.

Tot de klantenkring van Agnes behoren overheden, ondernemingen, particulieren en corporaties.

Expertises: omgevingsrecht, bestuursrecht, (overheids)privaatrecht, algemeen verbintenissenrecht


Tel: +31 (0)513 65 79 80 | E-mail: daan@avblegal.nl

Recente Werkzaamheden

  • opstellen van anterieure overeenkomsten ten behoeve van planontwikkelingen;
  • begeleiding van planologische procedures, zoals bestemmingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningen;
  • bestuursrechtelijke procedures namens overheden, ondernemingen en particulieren inzake handhaving;
  • civielrechtelijke procedure namens bouwondernemingen bij schade binnen bouwprojecten;
  • civielrechtelijke procedures inzake funderingsproblematiek en non-conformiteit.

Opleiding

Rijksuniversiteit Groningen (privaatrecht); Beroepsopleiding Gemeentejurist; Grotius Specialisatieopleiding Omgevingsrecht.

Werkzaam geweest bij

Advocaat bij een groot Noord Nederlands advocatenkantoor. Jurist bij meerdere gemeenten. Zelfstandig juridisch adviseur. Sinds 2015 verbonden aan kantoor.

Talen

Nederlands, Engels
Blogposts door Agnes Daan