Leidraad Vertraging & Verstoring (in de Bouw)

Vandaag was ik in Den Haag aanwezig bij de IBR presentatie van de ‘Leidraad Vertraging en Verstoring – Voorkomen, oplossen, beslechten’. Een handige tool die in de bouwkeet niet mag ontbreken.

Een boeiend seminar met een interessante paneldiscussie o.a. over de vraag wat in het bouwproject eigenlijk de (juridische) status van de planning is. Veel claims en vorderingen zijn hierop geënt.  

De Leidraad kan een belangrijk (niet juridisch) hulpmiddel worden in de wijze waarop met vertraging en verstoring (en de gevolgen daarvan) moet worden omgegaan. 

Het bevat aanbevelingen en handleidingen voor de praktijk hoe met vertraging en verstoring om te gaan en zo conflicten te voorkomen. Een zeer actueel onderwerp nu stagnatie – door tal van oorzaken – helaas aan de orde van de dag is. Een handige tool die in de gereedschapskist aanwezig moet zijn.

Ik adviseer iedereen die hier in de bouwpraktijk mee te maken heeft de Leidraad gratis te downloaden op www.ibr.nl.

Mocht er belangstelling bestaan voor meer uitgebreide informatie over dit onderwerp dan verneem ik dat graag. Han de lange

Artikel delen?