Het in 2015 en 2016 ingevoerde nieuwe arbeidsrecht is wetgeving die in grote haast gemaakt is. Ook hier is haastige spoed niet altijd goed.

Wanneer een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ontslaat, is de werkgever de transitievergoeding. Juist het feit dat dit bovenop twee jaar loondoorbetaling en re-integratiekosten komt, voelt voor werkgevers onrechtvaardig.

De in de praktijk gekozen oplossing is de arbeidsongeschikte werknemer niet te ontslaan maar de arbeidsovereenkomst in stand te houden. We noemen dit een slapend dienstverband. Het is een lapmiddel en geen bevredigende oplossing. De werknemer blijft immers op de personeelslijst staan en dat creëert bijzondere situaties. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer de werknemer na verloop van tijd herstelt en zich weer meldt bij de werkgever?

Politiek Den Haag vond deze situatie uiteindelijk ook onwenselijk en heeft een oplossing bedacht. De oplossing is enigszins een sigaar uit eigen doos omdat de regeling bekostigd wordt door een premiestijging van de werknemers- en volksverzekeringen maar het is niettemin een oplossing.

De oplossing is als volgt. De werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte werknemer. Het maakt daarbij niet uit of dit via een beëindigingsovereenkomst of via een ontslagvergunning van UWV gaat. De werknemer heeft recht op de transitievergoeding en de werkgever betaalt de vergoeding uit. Daarna kan de werkgever een verzoek tot vergoeding bij UWV indienen. Deze vergoeding is – onder een aantal voorwaarden – gelijk aan de transitievergoeding.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de wet is 1 april 2020 en vanaf die datum kunnen ook verzoeken tot vergoeding bij worden ingediend. Een klein voorbehoud is dat nog niet alle wetgeving is gepubliceerd maar dat lijkt een formaliteit.

Een werkgever kan bij UWV niet alleen een verzoek tot vergoeding indienen voor transitievergoedingen die hij heeft betaald na 1 april 2020 maar ook voor transitievergoedingen die zijn betaald in de periode vanaf 1 juli 2015, mits deze vergoedingen zijn betaald volgens de voorwaarden.

Dit is de vergoedingsregeling in hoofdlijnen. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan de regeling. Wanneer u hierover meer wilt weten, kunt u contact opnemen met Erik Bosscher of één van onze andere specialisten.

Over Erik Bosscher

De focus van de praktijk van Erik bestrijkt het vak van arbeidsrecht, verbintenissenrecht en vraagstukken op het gebied van vastgoed. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals reorganisaties, ontslag etc. Hij is echter ook gespecialiseerd in het bouwrecht en procedeert … Lees verder »

Meer over Erik Bosscher »