Han de Lange

Advocaat | Partner

Juridisch specialist in vastgoed-
en projectontwikkeling

Bouwrecht | Aanbestedingsrecht | Ondernemingsrecht

De focus van de praktijk van Han ligt op het gebied van vastgoed, projectontwikkeling en daarnaast het ondernemingsrecht in brede zin, waaronder het begeleiden van overnames. Hij is gespecialiseerd in de juridische facetten van vastgoedontwikkeling, waaronder het opstellen van (en de advisering over) ontwikkelingsovereenkomsten, ook op het gebied van zonneparken en andere duurzame energie. Tevens houdt hij zich bezig met het aanbestedingsrecht en vraagstukken op het gebied van het civiele bouwrecht / aanneming van werk. Han heeft ruime proceservaring, waaronder omvangrijke procedures. Tot de klantenkring van Han behoren (bouw)ondernemingen (o.a. op het gebied van weg- en waterbouw) en woningcorporaties.

Praktijkvoorbeelden

Uit de ruime praktijk van Han kan op het gebied van ontwikkeling en realisatie van meerdere scholen, MFA’s, appartementenbouw / parkeerkelders / winkelcentra etc. worden genoemd:

Scholencomplex

Han heeft de integrale juridische ondersteuning verzorgd bij de ontwikkeling en realisatie van een multifunctioneel Noord-Nederlands scholencomplex (> 50 mio EUR). Contractvorming, IOK / SOK en ROK, aanbesteding / architectenselectie / aanbesteding E+W en DBFMO – bouwopdracht / huurovereenkomsten / advies exploitatie.

Recreatievastgoed / hotel

Han heeft de integrale juridische ondersteuning verzorgd bij de ontwikkeling en realisatie van een top-end hotel + recreatie appartementencomplex met 50 hotelkamers / appartementen. Hieronder contractvorming ontwikkelpartijen / Beheer- dienstverleningsovereenkomst / verhuurbemiddelingsovereenkomst / advisering VvE / Reglementen / aannemingsovereenkomst bouwkundig en E+W.

Energiekenniscentrum

Namens de initiatiefnemer en realisator heeft Han het volledig juridisch traject mogen begeleiden om op een voormalige stortplaats – o.a. middels het vestigen van (onder)erfpachtrechten en het sluiten van een realisatieovereenkomst – de volledige ontwikkeling en realisatie van een energiecampus, een zonnepark en een kenniscentrum voor duurzame energie mogelijk te maken.

Projectontwikkeling (5000m2) woningbouw

Han is betrokken geweest bij de onderhandelingen / juridische advisering / contractvorming rondom de grondverwerving (verkoop) aan een ontwikkelaar van een binnenstedelijke ontwikkellocatie in het midden van het land, die ter plaatse ca. 5000m2 aan woonoppervlakte realiseert.

Telefoon
+31(0)513 657980 

E-mail

delange@avblegal.nl

Opleiding

  • Rijksuniversiteit Groningen (Ondernemingsrecht)

Werkhistorie

Vanaf 1993 advocaat, vanaf 1998 t/m 2010 werkzaam als advocaat/partner bij Yspeert Advocaten te Groningen / Drachten. Vanaf 2010 partner bij kantoor.

Telefoon
+31(0)513 657980