Individuele ontslagzaken staan en vallen met een compleet dossier.

Een klant (werkgever) van ons vermoedde dat een werknemer fraude pleegde. Hij zag dat een werknemer ‘bijzondere’ afspraken had gemaakt met een (onder-)aannemer over wat, en met name hoe er betaald moest worden.

Wij hebben de werkgever ondersteund door aan te geven welke feiten en bewijsvoeringen hij moest verzamelen en op welke manier hij dit kon achterhalen. Zo hebben we digitale informatie opgevraagd bij de aannemer, onder andere ter verificatie van de eigen administratie. Ook is het berichtenverkeer in de mailbox van de werknemer onderzocht. Met de verzamelde informatie kon worden gestaafd dat door toedoen van de werknemer de werkgever te duur uit was en dat de werknemer zich persoonlijk verrijkte met het verschil. In korte tijd hebben we samen het dossier compleet gekregen en lagen alle bewijzen op tafel.

De werknemer werd daarna gevraagd om plaats te nemen aan de tafel. Hij werd met de bewijzen geconfronteerd en op staande voet ontslagen (wegens dringende reden). Om juridische procedures te voorkomen zijn partijen daarna tot overeenstemming gekomen over een beëindiging op korte termijn zonder toekenning van een vergoeding.