Wanneer een zieke werknemer zegt dat hij niet kan komen werken omdat zijn huisarts zegt dat hij ziek is, staat de werknemer dan in zijn recht?

Wanneer een arbo-arts een werknemer in staat acht te werken, komt het vaak voor dat de werknemer stelt dat zijn huisarts en/of medisch specialist zeggen dat hij vanwege ziekte niet kan werken.

Werknemer voerde dit verweer in een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, die terecht kwam bij het Hof Den Haag. De werkgever wilde van de werknemer af omdat hij vond de verhoudingen verstoord waren. De werknemer voerde aan dat hij arbeidsongeschikt was en hij verwees naar verklaringen van huisarts, GZ-psycholoog, en psychosociaal therapeut. De werknemer stelde dat daarmee sprake was van het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en dat het verzoek moest worden afgewezen.

Het Hof stippelt de route duidelijk uit. Het advies van de arbo-arts weegt zwaarder. De arbo-arts is volgens het Hof deskundig in het geven van een medisch oordeel over de arbeids(on)geschiktheid van werknemers en andere medici zijn dat niet. Andere medici kunnen (enkel) vaststellen of iemand ziek is, dat is hun expertise.

Verder is de arbo-arts onafhankelijk en zijn andere medici dat volgens het Hof niet. Dit gebrek aan onafhankelijkheid komt door de behandelrelatie. Het Hof passeert het beroep op het opzegverbod en ontbindt de arbeidsovereenkomst.

Wat moet een werknemer doen bij een onjuist oordeel van de arbo-arts? De beste weg is het vragen van een deskundigenoordeel van een verzekeringsarts bij UWV. Wanneer deze arts oordeelt dat de werknemer arbeidsongeschikt is, zal de rechter dit oordeel overnemen. Als ook de verzekeringsarts een ongunstig oordeel geeft, zijn de mogelijkheden praktisch uitgeput. De werknemer kan dan alleen nog een onafhankelijke arbo-arts inschakelen. De kosten hiervan zullen hoog zijn, terwijl het maar de vraag is of de uitkomst anders is.

Kortom, de arbo-arts bepaalt of een werknemer arbeidsongeschikt is en niet de huisarts of medisch specialisten.

Meer weten over ziekte, arbeidsongeschiktheid? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Erik Bosscher.

Over Erik Bosscher

De focus van de praktijk van Erik bestrijkt het vak van arbeidsrecht, verbintenissenrecht en vraagstukken op het gebied van vastgoed. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals reorganisaties, ontslag etc. Hij is echter ook gespecialiseerd in het bouwrecht en procedeert … Lees verder »

Meer over Erik Bosscher »