Voor grondeigenaren kunnen zakelijke rechten een zegen of een vloek opleveren.

Soms is het belangrijk dat iemand een recht krijgt met betrekking tot een onroerende zaak, zonder dat de ander zijn eigendomsrecht verliest. Daarvoor kunnen onder andere zakelijke rechten ingezet worden zoals een erfdienstbaarheid (recht van weg, recht van overbouw, recht van overpad), recht van opstal, erfpacht, etc.

Deze rechten zijn dan ook heel goed in te zetten als middel om tot een optimale ontwikkeling te komen van terreinen of als creatieve oplossing voor een probleem tussen eigenaren van aangrenzende percelen. Echter, als ze niet goed geformuleerd of gedateerd zijn, vormen ze helaas ook heel vaak aanleiding tot juridische geschillen.

Onze advocaten staan u in alle gevallen met hun kennis en creatieve oplossingen bij.
• Erfdienstbaarheden
• Opstalrechten
• Erfpacht
• Appartementsrecht
• Kwalitatieve rechten en verplichtingen