Onze expertise wordt ingeschakeld door appartementsgerechtigden (eigenaren) , Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), commerciële ontwikkelaars en gemeenten bij geschillen die handelen over appartementsrechten. Ook adviseren wij bij geschillen binnen de VVE.
Het ontwikkelen of het hebben van een appartement omvat meer dan alleen het appartement zelf. Het is een appartementsrecht en daarbij volgt automatisch het verplicht lidmaatschap van een vereniging: de VvE. Die is bijvoorbeeld verplicht om het betreffende complex in stand te houden. Het komt vaak voor dat over de spelregels of over de uitvoering van die taken van de vereniging uitgebreide discussies ontstaan. Wij begeleiden bij het opstellen van de bijzondere spelregels, in samenwerking met de notaris. Maar staan partijen ook bij bij geschillen over de uitvoering van de taken van VvE of bij botsing van belangen tussen individuele appartementsgerechtigden en de VvE.

Bij een appartementsrecht moet trouwens niet alleen gedacht worden aan alleen een appartement dan wel flat. Vaak zijn recreatiewoningen ook gebouwd op grond die gesplitst is in appartementsrechten. Het appartementsrecht kan ook een goed middel zijn om bedrijfsterreinen te ontwikkelen. Het recht is een goed middel om gemeenschappelijke belangenbehartiging te waarborgen, in ruil voor een beperking van het individuele belang.

Wij zijn vertrouwd met deze materie en houden ons onder andere bezig met:
• Contractvorming
• Splitsingsakten
• Huishoudelijk reglement
• VvE beheer
• Zakelijke rechten