Elke ondernemer maar ook ieder ander heeft dagelijks te maken met het verbintenissenrecht; het vormt de algemene spelregels voor het sluiten van overeenkomsten. Het sluiten van een goede overeenkomst is belangrijk omdat dan garanties verkregen kunnen worden voor wat het meest belangrijk is, maar waarbij ook duidelijk is waar risico’s liggen en dat ‘spijt’ uitgesloten wordt. Wij adviseren bij het opstellen van overeenkomsten, maar ook bij discussies over de uitleg daarvan. Ook procederen we over bijvoorbeeld de interpretatie van een overeengekomen wijziging in de overeenkomst.

Het kantoor werkt regelmatig in opdracht van ondernemers, commerciële vastgoedexploitanten en een groot aantal woningbouwcorporaties.

Hierbij geven we dus advies en leiden, als het nodig is, de procedures.

• (internationale) Handelscontracten
• Onrechtmatige daad
• Dwaling
• Bijzondere overeenkomsten (koop, huur, arbeid, vervoersovereenkomst)
• Algemene Voorwaarden
• Executie- en beslagrecht
• Huurrecht
• Arbeidsrecht