De focus van de praktijk van Erik bestrijkt het vak van arbeidsrecht, verbintenissenrecht en vraagstukken op het gebied van vastgoed. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals reorganisaties, ontslag etc. Hij is echter ook gespecialiseerd in het bouwrecht en procedeert veelvuldig over de vraag of een werk goed is uitgevoerd. Hij houdt zich verder bezig met vraagstukken op het gebied van verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.

Tot de klantenkring van Erik behoren bouwondernemingen en woningcorporaties.

Erik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen in dit geregistreerde rechtsgebied.


Tel: +31 (0)513 65 79 80 | E-mail: bosscher@avblegal.nl

Recente Werkzaamheden

  • Diverse grote reorganisaties bouwbedrijven en corporaties
  • Arbitrage procedures ten behoeve van diverse gemeenten inzake uitvoering van infrawerken (wegaanleg / riolering)
  • Geschillen aan- en verkoop vastgoedobjecten (non-conformiteit)
  • Aandeelhoudersconflict grote bouwonderneming
  • Civiele procedure meerwerk geschil hoofdaannemer versus onderaannemers
  • Ten behoeve van internationale bouwonderneming geschil met vakbond over uitleg CAO Bouwnijverheid

Opleiding

Rijksuniversiteit Groningen (privaatrecht / ondernemingsrecht), advocaat sinds 2002, Leergang Insolventierecht (post academische opleiding Rijksuniversiteit Groningen), Grotius Onroerend Goedrecht (post academische opleiding voor vastgoed juristen) , Grotius Arbeidsrecht (post academische opleiding voor arbeidsrecht juristen)

Werkzaam geweest bij

een groot kantoor in Noord-Nederland. Sinds 2007 verbonden aan kantoor.
Blogposts door Erik Bosscher