Het kon niet uitblijven. Een week geleden heeft de Europese Commissie besloten om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten, omdat zij van oordeel is dat een woningcorporatie op grond van de Aanbestedingsrichtlijn (nr. 2014/24/EG) moeten worden aangemerkt als aanbestedende dienst. Daarvoor is nodig dat een corporatie als een publiekrechtelijke instelling kwalificeert zoals gedefinieerd in artikel 1.1 Aanbestedingswet. Is dat het geval dan moet ze voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. Met name het toezichtcriterium zal voor de uitkomst van de inbreukprocedure bepalend zijn.

In de Herzieningswet toegelaten instellingen is het toezicht bewust repressief ingericht waardoor de kans gering is dat de toegelaten instellingen onder de aanbestedingsplicht komen te vallen, aldus de Minister in de memorie van Toelichting.

De Minister kan echter tot intrekking van de status van de corporatie als toegelaten instelling overgaan, of deze onder toezicht stellen waardoor ook opdrachten van de corporatie goedkeuring behoeven. Voor de niet DAEB-activiteiten van de corporatie is goedkeuring van de Minister, gemeente en het WSW nodig. Corporaties moeten verder prestatieafspraken maken waarover verantwoording moet worden afgelegd, terwijl bij tal van transacties voorafgaande goedkeuring van de Minister moet worden verkregen. Het toezichtcriterium als bedoeld in artikel 1.1 is daarmee vol in beeld, wat er best eens toe zou kunnen leiden dat de corporatie aangemerkt gaat worden als aanbestedende dienst. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de dagelijkse (inkoop) praktijk van corporaties. Dat geldt dan vanzelfsprekend ook voor de bouwsector, die zaken doet met deze corporaties.

Al met al kan de sector er niet gerust op zijn. Deze procedure is voor de minister nog geen gelopen race!

Over Han de Lange

De focus van de praktijk van Han ligt op het gebied van vastgoed, projectontwikkeling en het ondernemingsrecht in brede zin. Hij is gespecialiseerd in de juridische facetten van vastgoedontwikkeling, waaronder het opstellen van (en de advisering over) ontwikkelingsovereenkomsten. Tevens houdt … Lees verder »

Meer over Han de Lange »