Een gemeente in de Noordoostpolder had een opdracht gegund aan een aannemer om een rioleringsstelsel aan te leggen. Na oplevering ontstonden er problemen. Het stelsel verzakte gedeeltelijk door een ondeugdelijke uitvoering van het werk en dit leidde tot verstopping. Een deel van het riool moest vervangen worden.

De aannemer claimde dat het probleem was veroorzaakt doordat de gemeente verkeerde informatie had gegeven over de grondgesteldheid. Wij hebben de technische gegevens en de gemaakte afspraken beoordeeld. Hieruit bleek onder andere dat de gemeente de informatie wél zorgvuldig en compleet had aangeleverd.

Namens de gemeente hebben wij de situatie en de bewijsvoeringen voorgelegd aan de Raad van Arbitrage, die oordeelde dat de aannemer fout zat en bepaalde dat hij voor de kosten van herstel moest opdraaien.

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van Arbitrage.